Všechny hrozny se sklízí pouze ručně do standardních přepravek, které se plní tak, aby hrozny nebyly stlačeny. Další zpracování hroznů závisí na zamýšleném produktu.

Výroba bílého vína

Hrozny jsou co nejdříve po převozu do sklepa odstopkovány a co nejjemněji lisovány na horizontálním lisu, na kterém dochází k oddělení dolisku od samotoku a prvního stlačení. Pokud jsou hrozny zdravé snažíme se nepoužívat síru na rmut. Po lisování je mošt odkalen a zakvašen ušlechtilou kulturou kvasinek. Mošt kvasí v malých nádobách v chladném sklepě, čímž se dosahuje přírodní regulace teploty kvasícího moštu do 18°C. Při vyšších teplotách je riziko ztráty aromatických látek a nebezpečí zvýšení těkavých kyselin. U bílých vín provádíme jablečno-mléčnou fermentaci zpravidla je-li víno určeno pro ležení v sudu barrique.

Výroba červeného vína

Modré hrozny po odstopkování a pomletí nakvášejí v otevřených nádobách při ručním promíchávání. Během nakvášení je přihříván okolní prostor, tak aby měly hrozny ideální podmínky pro maceraci, která trvá 6 – 10 dnů. Po dokvašení červených vín se na zjemnění chuti provádí odbourání jablečné kyseliny jablečno-mléčnou fermentací.

Výroba růžového vína

Růžová vína se zpravidla vyrábí z modrých odrůd. Na rozdíl od výroby červených vín nekvasí toto víno na rmutu, ale po získání požadované barevné intenzity se rmut vylisuje. Čas, který je nezbytný pro získání žádoucí růžové barvy, se liší podle barevnosti jednotlivých odrůd a pohybuje se od 3–48 hodin. Dále je víno zpracováváno jako víno bílé. Všechna vína zrají v dřevěných sudech. Pro odstranění termolabilních bílkovin se čeří malým množstvím bentonitu. Vína se lahvují až po dostatečném vyzrání v sudech a to v malých šaržích. Při lahvování jsou vína naposledy filtrována. V celém procesu výroby udržujeme nejvyšší možnou čistotu a hygienu sklepa, jednotlivých nádob a všech pomůcek a zařízení.